Obavijesti‎ > ‎

Priznavanje mature iz SR Njemačke i uvjeti za pristupanje razredbenom postupku za upis na visoka učilišta u jesenskom roku akademske godine 2010./2011.

objavio 27. velj 2010. 11:11 hrvatska nastava Stuttgart   [ ažurirano 27. velj 2010. 11:47 ]
U sustavu se Republike Hrvatske priznaju mature iz svih država u kojima postoji sustav vanjskog vrednovanja obrazovanja, a budući da SR Njemačka ima takav sustav  priznaje se matura položena u SR Njemačkoj. 

Kandidati mogu (i bilo bi nužno, ukoliko žele bodove iz tog dijela) dodatno polagati ispit iz predmeta koje nisu imali na svojoj maturi, to je najčešće Hrvatski jezik, a može biti i neki izborni predmet koji se boduje za određeni studijski program. 

Rok za prijavu je 1. veljače 2010., a za kandidate koji su se prijavili za ispite državne mature, a žive izvan Republike Hrvatske, ispiti će se organizirati u centrima za polaganje na fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Slavonskom Brodu. 

Budući da se pitanje priznavanja mature veže uz upis na fakultet, svi se zainteresirani trebaju javiti u Središnji prijavni ured: 

e-mail: spu@azvo.hr 

radno vrijeme sa strankama: pon-pet (9-12h) tel. + 385 1 6274 844 

Važne informacije nalaze se na mrežnim stranicama:

www.postani-student.hrUVJETI ZA PRISTUPANJE RAZREDBENOM POSTUPKU ZA UPIS NA VISOKA UČILIŠTA U JESENSKOM ROKU AKADEMSKE GODINE 2010./2011. 

 

Kandidati koji školovanje završavaju u SR Njemačkoj nakon 05. srpnja, a ne kasnije od 20. kolovoza imaju pravo: 

  • Pristupiti ispitima državne mature u jesenskom roku
  • Na priznavanje ispita u jesenskom ispitnom roku
  • Upisa na visoko učilište za koje su se na taj način ostvarili barem onoliko bodova koliko je ostvario kandidat koji se upisao na visoko učilište u ljetnom roku s najmanjem brojem bodova

Studijski se programi u sklopu ljetnog ispitnog roka mogu prijaviti (bez ispita državne mature) tako da sljedeće dokumente:

. dokaz o državljanstvu

. dokaz o završetku svih završenih razreda srednje škole do tada (svjedodžbu za svaki pojedini razred)

. svjedodžbu o završnom ispitu

. potvrde o rezultatima državnih ili međunarodnih natjecanja znanja (ako ih kandidat posjeduje)

. potvrdu o športskome statusu (ako je kandidat posjeduje)

. svoje kontakt podatke (broj telefona, adresu, e-mail adresu) 

preporučenom poštom pošaljete na adresu: 


Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Središnji prijavni ured

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb 


Dokumenti moraju biti priloženi u izvorniku ili u ovjerenoj preslici. Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred srednje škole, svjedodžbu završnoga razreda i potvrdu o završetku četverogodišnjega srednjeg obrazovanja dostavit će naknadno, najkasnije pet dana prije objave rang lista. Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan priložiti i prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. Odjelu za  priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa potrebno je dostaviti dokaz o završetku srednjeg obrazovanja (više informacija o priznavanju -http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2339). Središnjem prijavnom uredu potrebno je dostaviti priznatu svjedodžbu ili potvrdu da je svjedodžba predana na priznavanje. 

Detaljnije informacije o prijavama na studijske programe nalaze se u brošuri na

www.postani-student.hr 


Comments